VEELGESTELDE VRAGEN

CCBS ALGEMEEN

Veel mensen sluiten weleens een lening af om bijvoorbeeld het dak van hun huis te repareren of een auto te kopen. Gegevens van deze lening worden verzameld en vastgelegd in het beveiligd kredietregistratiesysteem van het Central Credit Bureau Suriname. Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) is een kredietbureau dat kredietinformatie van consumenten verzamelt en vastlegt in een beveiligd kredietregistratiesysteem.

Om het financiële welzijn van Suriname en individueel van alle inwoners van Suriname te beschermen, is er een plek nodig waar alle leningen aan consumenten centraal geregistreerd worden. Kredietverlenende instellingen hebben toegang tot deze kredietinformatie om het betalingsgedrag van u als consument weer te geven of om kredietrisico’s te beperken. Daarnaast verschaft het CCBS inzicht in de uitstaande leningen van consumenten om overkreditering tegen te gaan en om afbetalingsproblemen te voorkomen.

Vanaf 19 juni 2020 wordt iedere lening die u als consument sluit bij de eerdergenoemde banken aangemeld bij het CCBS. De volgende gegevens van u worden onder andere in het kredietregistratiesysteem vastgelegd:

 • Naam, adres, geboortedatum en ID-/paspoortnummer
 • Type lening, status van de lening, origineel bedrag en uitstaand bedrag, rekeningnummer
 • Goed betalingsgedrag en/of betalingsachterstanden
 • Gepleegde acties bij betalingsachterstand

 

REGISTRATIE

Vanaf 19 juni 2020 wordt iedere lening die een consument sluit bij De Surinaamsche Bank N.V., Hakrinbank N.V., Surinaamse Postspaarbank en Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO U.A., Stichting Surinaamse Volkscredietbank en CHM Suriname N.V. aangemeld bij het CCBS*. Voorbeelden van deze leningen zijn persoonlijke leningen, auto-/voertuigfinanciering, consumentenlening, huurkoopfinanciering, creditcard, debetstand/rood stand, hypotheken, rekening courant krediet en leningen aan eenmanszaken.

Als u als kredietnemer geen betalingsachterstanden heeft, dan zien de kredietverstrekkers in het systeem dat uw betalingsgedrag in orde is. Een positieve registratie kan in het systeem in uw voordeel werken bij een kredietaanvraag.

Indien u een betalingsachterstand heeft van 60 dagen dan zal u een negatieve registratie in het kredietregistratiesysteem hebben (voor rekening courant kredieten en leningen aan eenmanszaken geldt dat bij een betalingsachterstand van 90 dagen, dit negatief geregistreerd wordt). Vanaf 1 januari 2021 blijft deze negatieve registratie 3 jaar zichtbaar in het CCBS-systeem, dus ook voor de banken. Deze achterstand is ook op uw kredietoverzicht te zien.

*Overige banken zullen zich op korte termijn aansluiten bij het CCBS.

Als u als kredietnemer geen betalingsachterstanden heeft, dan zien de kredietverstrekkers in het systeem dat uw betalingsgedrag in orde is en kan de positieve registratie in het systeem in uw voordeel werken bij een kredietaanvraag.

Indien u een betalingsachterstand heeft, wordt u hier door uw bank aan herinnerd.
U kunt als kredietnemer uw eventuele betalingsachterstanden van uw lopend krediet tot 31 december 2020 bij uw bank voldoen. Indien u per 1 januari 2021 een betalingsachterstand heeft van 60 dagen (of 90 dagen op een rekening courant krediet of een lening ten behoeve van een eenmanszaak), dan zal u een negatieve registratie in het kredietregistratiesysteem hebben. Deze negatieve registratie blijft 3 jaar zichtbaar in het CCBS-systeem, dus ook voor de banken.

Het is belangrijk dat u uw aflossingen op tijd betaalt.

Heeft u een betalingsachterstand van 60 dagen (of 90 dagen bij een rekening courant krediet of een lening ten behoeve van een eenmanszaak),  dan zal u een negatieve registratie in het kredietregistratiesysteem hebben.

Vanaf 1 januari 2021 blijft deze negatieve registratie 3 jaar zichtbaar in het CCBS-systeem, dus ook voor de banken.

Als u te laat betaalt, krijgt u een herinnering van uw bank. Betaalt u nog niet, dan stuurt de bank u een aanmaning. Als u na 60 dagen nog niet betaalt (of na 90 dagen bij een rekening courant krediet of een lening ten behoeve van een eenmanszaak), registreert de bank vanaf 1 januari 2021 dit in het kredietregistratiesysteem van CCBS. Dit mag alleen als u een herinnering van de bank heeft gehad en 60 of 90 dagen de kans heeft gehad om uw betalingsachterstanden te voldoen.

KREDIETOVERZICHT

Een kredietoverzicht is een overzicht waarop duidelijk vermeld staat wat voor soort leningen u heeft afgesloten, wat u aan aflossingen moet betalen, wat de resterende looptijd is en of u eventuele betalingsachterstanden heeft. Klik hier voor een voorbeeld kredietoverzicht.

Om een kopie te krijgen van uw persoonlijk kredietoverzicht kunt u een aanvraagformulier downloaden. Bij het CCBS-kantoor kunt u een aanvraag hiervoor indienen. Daarnaast is ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Om uw privacy te garanderen, heeft het de voorkeur dat u via e-mail een kredietoverzicht ontvangt of dat u persoonlijk bij het CCBS een kredietoverzicht afhaalt. U kunt dus niemand machtigen om uw kredietoverzicht af te halen. Eenmaal per jaar kunt u een kredietoverzicht gratis aanvragen. Indien u meer dan 1 keer per jaar een kredietoverzicht wilt ontvangen, bedragen de kosten voor ieder vervolgoverzicht SRD 35.

 

Eenmaal per jaar kunt u een kredietoverzicht gratis aanvragen. Indien u meer dan 1 keer per jaar een kredietoverzicht wilt ontvangen, bedragen de kosten voor ieder vervolgoverzicht SRD 35.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend en een kopie van uw identiteitsbewijs heeft afgegeven bij het CCBS, ontvangt u de eerstvolgende werkdag een e-mail met een kredietoverzicht of u kunt het persoonlijk bij het CCBS afhalen. Om uw privacy te garanderen ontvangt u het alleen per e-mail of u kunt het persoonlijk bij het CCBS ophalen. U kunt niemand machtigen om uw kredietoverzicht af te halen.

Als de informatie in het kredietoverzicht niet correct is, dan kunt u het volgende doen:

 1. Check op het overzicht bij welke bank de gegevens geregistreerd staan.
 2. Neem contact op met uw bank en bespreek de onjuistheid.
 3. Indien de bank het eens is met uw klacht, dan passen zij de kredietgegevens in het kredietregistratiesysteem aan. Het CCBS corrigeert geen gegevens.

Is de bank het oneens met u? Neemt u dan contact op met het CCBS.

Om uw privacy te garanderen heeft het de voorkeur dat u via e-mail een kredietoverzicht ontvangt. U kunt ook persoonlijk bij het CCBS een kredietoverzicht ophalen. U kunt niemand machtigen om uw kredietoverzicht af te halen.

(M)=Hypotheken

(L)=Leningen

(C)=Creditcards

(D)=Achterstallig

(P)=Betalingsregeling

(R)=Herstel

(I)=Installment

(A)=Arrears

(w)=afschrijving

(c)=incassobureau

(p)=betalingsregeling

(n)=niet-naleving

(v)=verrekend met korting

(r)=herfinanciering

(f)=volledige betaling

(u)=niet gespecificeerde resolutie

Indien u contact opgenomen heeft met uw bank en de onjuistheden met ze hebt besproken en de bank het niet eens is met uw klacht, dan kunt u contact opnemen met het CCBS.

PRIVACY

Uw krediet gerelateerde informatie kan alleen worden ingezien door het CCBS en de eerdergenoemde banken. De aangesloten banken en het CCBS hebben toegang tot het systeem en hebben inzage in een kredietoverzicht van u als consument als u een kredietaanvraag indient en toestemming heeft gegeven voor de aanvraag van uw kredietoverzicht. De informatie is beschermd en veilig opgeslagen.

Het CCBS waarborgt de privacy van uw gegevens en deelt deze vertrouwelijke informatie alleen met de eerdergenoemde banken die aangesloten zijn bij het CCBS.

Het delen van deze informatie gebeurt nadat u een kredietaanvraag heeft ingediend en toestemming heeft gegeven voor de aanvraag van een kredietoverzicht. 

De informatie is beschermd en conform internationale standaarden veilig opgeslagen waardoor het onmogelijk is voor derden om uw kredietinformatie in te zien. 

KREDIETOVERZICHT ONLINE AANVRAGEN

AANVRAAG STARTEN

 • Neem contact op met het CCBS, telefonisch of per e-mail.

 

 

ONLINE LINK OPENEN

 • U ontvangt per sms of per e-mail een link naar het formulier.
 • Open de link op uw mobiel of pc/laptop/tablet.

FORMULIER INVULLEN

 • Vul uw gegevens volledig in op het formulier.
 • Onderteken het formulier digitaal.


SCAN/FOTO UPLOADEN

 • Zorg voor een duidelijke scan/foto.
 • Upload scan/foto van uw legitimatiebewijs.
 • Upload selfie.

AANVRAAG SLUITEN

 • Klik op download om de aanvraag af te sluiten.
KREDIETRAPPORT

 • Het kredietrapport wordt via een Report Access Code per e-mail verstuurd.


Opmerkingen

 • Ingezetenen zijn verplicht een geldige ID-kaart of rijbewijs te gebruiken.
 • Niet ingezetenen of ingezetenen met een buitenlands paspoort zijn verplicht een geldig paspoort te gebruiken.