WAT IS CCBS?

Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) is een kredietregistratiebureau. Het bureau verzamelt kredietinformatie van consumenten en legt deze vast in een beveiligd kredietregistratiesysteem.

Om het financiële welzijn van alle inwoners van Suriname te beschermen, worden alle persoonlijke kredieten centraal geregistreerd bij het CCBS. Kredietverlenende instellingen hebben toegang tot deze kredietinformatie om het betalingsgedrag van u in te zien en om kredietrisico’s te beperken.

CCBS EN DE BANKEN

Vanaf 19 juni 2020 wordt iedere lening die een consument sluit bij De Surinaamsche Bank N.V., Hakrinbank N.V., Surinaamse Postspaarbank, Coöperatieve Spaar- en Kredietbank GODO U.A., Stichting Surinaamse Volkscredietbank en CHM Suriname N.V. aangemeld bij het CCBS.

Voorbeelden van deze leningen zijn:

 • Persoonlijke leningen
 • Auto-/voertuigfinanciering
 • Consumentenlening
 • Huurkoopfinanciering
 • Creditcards
 • Debetstand/rood stand
 • Hypotheken
 • Rekening courant krediet
 • Leningen aan eenmanszaken

UW FINANCIEEL WELZIJN EN DAT VAN ONS LAND

Banken raadplegen de gegevens in het kredietregistratiesysteem om:

 • een nieuwe kredietaanvraag te beoordelen.
 • verantwoord krediet te kunnen verstrekken aan u als consument.

Als u als kredietnemer geen betalingsachterstanden heeft, dan zien de kredietverstrekkers in het systeem dat uw betalingsgedrag in orde is en kan de positieve registratie in het systeem in uw voordeel werken bij een kredietaanvraag.

Zo beschermen wij het financieel welzijn van Suriname en al haar inwoners en dragen wij bij aan ieders financiële stabiliteit.

PRIVACY EN VEILIGHEID

Uw krediet gerelateerde informatie kan alleen worden ingezien door het CCBS en de eerdergenoemde banken. Dit gebeurt pas nadat u een kredietaanvraag heeft ingediend en toestemming heeft gegeven voor de aanvraag van een kredietoverzicht.

Het CCBS waarborgt de privacy van uw gegevens. Zij deelt deze vertrouwelijke informatie alleen met de eerdergenoemde banken die aangesloten zijn bij het CCBS en nadat u de aangesloten bank toestemming heeft gegeven om uw gegevens te toetsen. 

De informatie is beschermd en conform internationale standaarden veilig opgeslagen. Het is onmogelijk voor derden om uw kredietinformatie in te zien. Het CCBS gebruikt de krediet gerelateerde informatie van kredietnemers voor niets anders dan voor de hierboven genoemde reden.