Privacy- en informatiebeveiligingsbeleid

Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) waarborgt de privacy en beveiliging van uw gegevens. Zij deelt deze vertrouwelijke informatie alleen met de banken die aangesloten zijn bij het CCBS. Het CCBS doet dit om kredietrisico’s van de aangesloten banken te beperken of om goed betalingsgedrag weer te geven aan de kredietverschaffende banken. Pas nadat u de aangesloten bank toestemming heeft gegeven om uw gegevens te toetsen ten behoeve van uw kredietaanvraag, of indien het CCBS een rechterlijk bevel ontvangt, kunnen uw gegevens worden geraadpleegd in het systeem.

Het CCBS gaat uitermate zorgvuldig om met uw gegevens. De bescherming van uw persoonsgegevens is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van het CCBS.

Het CCBS hanteert hiervoor drie basisprincipes:

  1. Beveiliging: De persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd, worden via een krachtige beveiliging beschermd. Deze beveiliging laten we regelmatig controleren. Jaarlijks zal het CCBS gecertificeerd worden voor de internationale ISO-27001 standaard voor informatiebeveiliging.
  2. Privacy: Het CCBS zet zich maximaal in voor de bescherming van uw privacy. Alleen de bij het CCBS aangesloten banken die hiervoor een rechtsgeldige grondslag hebben, en uw toestemming hebben verkregen, kunnen toegang krijgen tot de vertrouwelijke gegevens die bij het CCBS zijn opgeslagen.
  3. Transparantie: Het CCBS is transparant over de manier waarop en met welk doel het CCBS persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Het CCBS gebruikt de krediet gerelateerde informatie voor niets anders dan voor de hierboven genoemde reden. Op uw kredietrapport wordt weergegeven welke banken uw gegevens hebben geraadpleegd in het CCBS.

In deze sectie van de CCBS-website is voor u op een rij gezet hoe het CCBS omgaat met uw persoonsgegevens. Het bovenstaande is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten die het CCBS aanbiedt.

Het CCBS behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd. Een uitgebreide versie van deze verklaring (het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid) is tevens via [email protected] aan te vragen.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van deze verklaring, kunt u contact opnemen met het CCBS via [email protected].