Het CCBS verzamelt kredietinformatie van consumenten en legt deze vast in een beveiligd kredietregistratiesysteem. Dit doet zij voor het beschermen van het financiële welzijn van Suriname en individueel van alle inwoners van Suriname. Als kredietnemer kunt u een positieve of negatieve registratie in het systeem krijgen.

Positieve registratie van info

Heeft u als kredietnemer geen betalingsachterstanden, dan zien de kredietverstrekkers in het systeem dat uw betalingsgedrag in orde is. Deze positieve registratie in het systeem kan in uw voordeel werken bij een kredietaanvraag.

Vanaf 19 juni 2020 wordt iedere lening die u als consument sluit bij de eerdergenoemde banken aangemeld bij het CCBS. De volgende gegevens van u worden onder andere in het kredietregistratiesysteem vastgelegd:

  • Naam, adres, geboortedatum en ID-/paspoortnummer
  • Type lening, status van de lening, origineel bedrag en uitstaand bedrag, rekeningnummer
  • Goed betalingsgedrag

Negatieve registratie van info

Indien u een betalingsachterstand heeft, wordt u hier door uw bank aan herinnerd. U kunt als kredietnemer uw betalingsachterstand van uw lopend krediet tot 31 december 2020 bij uw bank voldoen. Indien u per 1 januari 2021 een betalingsachterstand heeft van 60 dagen* dan zal u een negatieve registratie in het kredietregistratiesysteem hebben.

*Bij rekening courant kredieten en leningen aan eenmanszaken geldt een negatieve registratie bij een betalingsachterstand van 90 dagen.

Deze negatieve registratie blijft 3 jaar zichtbaar in het CCBS-systeem, dus ook voor de banken. Belangrijk is dat u uw aflossingen op tijd betaalt.

Vanaf 19 juni 2020 wordt iedere lening die u als consument sluit bij de eerdergenoemde banken aangemeld bij het CCBS. De volgende gegevens van u worden onder andere in het kredietregistratiesysteem vastgelegd:

  • Naam, adres, geboortedatum en ID-/paspoortnummer
  • Type lening, status van de lening, origineel bedrag en uitstaand bedrag, rekeningnummer
  • Betalingsachterstanden
  • Gepleegde acties bij betalingsachterstand

TOEGANG TOT DATA IN KREDIETREGISTRATIESYSTEEM

Uw krediet gerelateerde informatie kan alleen worden ingezien door het CCBS en de eerdergenoemde banken. Het CCBS en de banken kunnen de informatie alleen inzien nadat u een kredietaanvraag heeft ingediend en toestemming heeft gegeven voor de aanvraag van een kredietoverzicht. De informatie is beschermd en veilig opgeslagen. 

Waar haalt het CCBS de informatie vandaan?

De aangesloten banken verschaffen kredietinformatie aan het CCBS met het doel deze te delen met de andere aangesloten banken. De betalingsachterstand op een lening wordt alleen negatief in het kredietregistratiesysteem geregistreerd indien de betalingsachterstand ouder is dan 60 dagen of ouder is dan 90 dagen bij een rekening courant krediet en een lening ten behoeve van een eenmanszaak.

Gebruik van uw gegevens

Het CCBS geeft geen advies over het geven van een lening en oordeelt nooit. Zij biedt alleen kredietoverzichten aan met feitelijke informatie. De beslissing om een kredietaanvraag goed te keuren, wordt genomen door de aangesloten bank waar u als consument de kredietaanvraag heeft ingediend.